Album Galeri SD Muhammadiyah Karangkajen


Outbond Siswa
2014-06-03
Jumlah Foto (4)


Drumband
2014-06-03
Jumlah Foto (2)


Kegiatan Guru
2014-06-03
Jumlah Foto (5)

Username
Password

YM Admin Sekolah
YM Khoirudin
al-quran-on-line-sd-muhammadiyah-karangkajen

Quran Surat Al Anbiyaa' 21 : 37

37. Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.

Baca Surat » Al Anbiyaa' »

www.m-edukasi.web.id blog guru
242080 Total Hits Halaman
84379 Total Pengunjung
212 Hits Hari Ini
120 Pengunjung Hari Ini
2 Pengunjung Online