Ada 8 berita dalam kategori


Data berita dalam kategori belum tersedia
Username
Password

al-quran-on-line-sd-muhammadiyah-karangkajen

Quran Surat Saba' 34 : 3

3. Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami”. Katakanlah: ”Pasti datang, demi Tuhanku Yang Mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”,

Baca Surat » Saba' »

www.m-edukasi.web.id blog guru
267716 Total Hits Halaman
97418 Total Pengunjung
154 Hits Hari Ini
81 Pengunjung Hari Ini
2 Pengunjung Online