Detail Alumni SD Muhammadiyah Karangkajen

Nama Alumni:muhammad nafis muwaffaq muwas
Jenis Kelamin:L
Tempat, Tanggal Lahir:yogyakarta, 0000-00-00
Tahun Lulus:2017
Alamat:salakan,bangunharjo sewon bantul yogyakarta
Pekerjaan Sekarang:masih klas 6b wkwk
Telepon:081227710124
Email:nafismukarta22@gmail.com
Informasi Tambahan:baakal kangen sama mukarta\'17
Username
Password

YM Admin Sekolah
YM Khoirudin
al-quran-on-line-sd-muhammadiyah-karangkajen

Quran Surat Al Baqarah 2 : 228

228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' [142]. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya [143]. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh. [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat ayat 34 surat An Nisaa').

Baca Surat » Al Baqarah »

www.m-edukasi.web.id blog guru
189119 Total Hits Halaman
56997 Total Pengunjung
85 Hits Hari Ini
44 Pengunjung Hari Ini
1 Pengunjung Online