Detail Guru SD Muhammadiyah Karangkajen

Nama Guru:Elvina Masita
Jenis Kelamin:P
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Alam
Pendidikan Terakhir:Strata 1 (S1)
Tahun Masuk:2003
Alamat:
Username
Password

YM Admin Sekolah
YM Khoirudin
al-quran-on-line-sd-muhammadiyah-karangkajen

Quran Surat An Nuur 24 : 32

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1036] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [1036] Maksudnya: hendaklah ladi-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Baca Surat » An Nuur »

www.m-edukasi.web.id blog guru
235883 Total Hits Halaman
80683 Total Pengunjung
67 Hits Hari Ini
46 Pengunjung Hari Ini
2 Pengunjung Online